0 Σχόλια

Voluum Έκπτωση 22% Ετήσια Έκπτωση

Είτε είστε υπάρχων πελάτης είτε απλώς σκέφτεστε να αγοράσετε μια συνδρομή, θα πρέπει να γνωρίζετε VoluumΈκπτωση 22% σε ετήσια βάση. VoluumΗ έκπτωση 22% είναι διαθέσιμη μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα. Εγγραφείτε τώρα!

Χρέωση παραπομπής

Χρησιμοποιώντας Voluumτου προγράμματος παραπομπής μπορείτε να κερδίσετε χρήματα παραπέμποντας άλλους χρήστες στο πρόγραμμα. Οι παραπομπές είναι επιλέξιμες για προμήθεια 20% εφ' όρου ζωής από Voluum. Μπορείτε επίσης να κερδίσετε επιμέρους προμήθειες ή προμήθειες δράσης. VoluumΤο πρόγραμμα παραπομπής του δίνει στους χρήστες την ευκαιρία να αναπτύξουν την επιχείρηση μάρκετινγκ θυγατρικών τους, να παρακολουθήσουν διαφημιστικές καμπάνιες και να συνδεθούν με πάνω από 170 επεξεργαστές πληρωμών.

Voluum προσφέρει ένα εφάπαξ μπόνους επιπλέον της προμήθειας εφ' όρου ζωής 20%. Αυτό το μπόνους υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των νέων πελατών που εγγράφονται κάθε μήνα. Για παράδειγμα, εάν εγγράψετε τρεις πελάτες στο Ετήσιο πρόγραμμα εισόδου, θα λάβετε 1764 $ σε ένα εφάπαξ μπόνους.

Voluum αποθηκεύει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πελατών σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επίσης, δεσμεύει τρίτους παρόχους για υπηρεσίες cloud, IT, φιλοξενία και άλλες σχετικές υπηρεσίες. Voluum χρησιμοποιεί μια ποικιλία ευρέως αποδεκτών μέτρων ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Ωστόσο, Voluum δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της θα παραμείνουν ασφαλή ανά πάσα στιγμή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι Voluum θα διατηρήσει τα δεδομένα των πελατών της μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Voluum μπορεί να αλλάξει τις τιμές και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών της ανά πάσα στιγμή. Voluum μπορεί επίσης να αλλάξει τις διαδικασίες λειτουργίας του. VoluumΟι αλλαγές δεν μπορούν να έχουν αναδρομική ισχύ και ισχύουν μόνο για την ημερομηνία της δημόσιας ανακοίνωσής τους.

If Voluum δεν καταβάλλει το τέλος παραπομπής, είναι ευθύνη του Πελάτη να ζητήσει το ποσό από Voluum μέσω PayPal ή τραπεζικού λογαριασμού. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να μεταπωλήσει ή να ανταγωνιστεί Voluum σε οποιοδήποτε τύπο διαφημιστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων Google και Bing Ads.

Ευθύνη για ζημιές

Voluum δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών. Αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε λάθη, λάθη, παραλείψεις και άλλες αστοχίες. Ωστόσο, VoluumΗ μέγιστη ευθύνη της για ζημιές περιορίζεται στο ποσό που καταβάλλει ο Πελάτης για τις Υπηρεσίες. Αυτό δεν περιλαμβάνει χρεώσεις για υπηρεσίες που παρέχονται ή ανατίθενται από τρίτους.

Voluum δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κακή χρήση του Λογαριασμού σας. Voluum μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει απαραίτητη εάν Voluum διαπιστώνει ότι έχετε παραβιάσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ή τους Όρους & Προϋποθέσεις του Εκδότη. Αυτές οι ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν την αναστολή ή τον τερματισμό του Λογαριασμού και των Υπηρεσιών σας.

Voluum υποχρεούται να εισπράττει και να αποδίδει φόρους σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Εάν ο Πελάτης δεν πληρώσει αυτούς τους φόρους, Voluum μπορεί να ζητήσει δίκαιη αρωγή στο δικαστήριο. Voluum μπορεί επίσης να ζητήσει την επιστροφή των εύλογων δικηγορικών αμοιβών από τον Πελάτη. Voluum είναι εγγεγραμμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η καταστατική έδρα έχει παραιτηθεί από τη Σύμβαση της Χάγης για την επίδοση στο εξωτερικό δικαστικών εγγράφων.

Voluum δεν ευθύνεται για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη διαθεσιμότητα διαφημιστικού χώρου. Voluum δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια διαφημιστικού χρόνου που μπορεί να προκληθεί από άλλους παράγοντες Voluumτον έλεγχο του, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών δικτύου, των αναδυόμενων παραθύρων, του χρόνου διακοπής λειτουργίας και άλλων σφαλμάτων. VoluumΗ ευθύνη της για ζημιές θα περιορίζεται σε αυτές που οφείλονται αποκλειστικά σε Voluumαμέλεια του.

Voluum διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους και Προϋποθέσεις και τις τιμές ανά πάσα στιγμή. Voluum θα σας ειδοποιήσει για τέτοιες αλλαγές. Ενδέχεται να έχετε δικαιώματα να ανακτήσετε τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με οποιαδήποτε αλλαγή, αλλά αυτά τα δικαιώματα δεν αποκλείουν οποιαδήποτε άλλα ένδικα μέσα.

Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η αντίρρηση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί δικαίωμα σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, τον GDPR. Τα άτομα έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν σε έναν οργανισμό που επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα εάν πιστεύουν ότι δεν είναι συμβατό με τα δικαιώματά τους. Ένα άτομο ή ένας οργανισμός μπορεί να αντιταχθεί. Μπορούν να κοινοποιηθούν προφορικά ή γραπτά.

Το δικαίωμα αντίρρησης υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι η επεξεργασία πρέπει να είναι απαραίτητη για νόμιμο σκοπό. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι η επεξεργασία πρέπει να είναι αναλογική. Η επεξεργασία πρέπει να είναι διαφανής και να προστατεύει τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε τυχόν προσωπικά δεδομένα που κατέχει ένας οργανισμός ή σε ορισμένες πληροφορίες.

Θα πρέπει να εξηγήσετε γιατί έχετε αντίρρηση και γιατί θέλετε να σταματήσει όταν κάνετε μια αντίρρηση. Εάν έχετε στοιχεία που υποστηρίζουν το αίτημά σας, θα πρέπει να τα συμπεριλάβετε.

Οι οργανισμοί πρέπει να σας δώσουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να απαντήσετε στην ένστασή σας. Πρέπει να σας ενημερώσουν εγγράφως εάν χρειάζονται επιπλέον χρόνο για την αντιμετώπιση της ένστασης εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Πρέπει επίσης να εξηγήσουν γιατί χρειάζονται επιπλέον χρόνο.

Εάν μια ένσταση είναι έγκυρη, ένας οργανισμός πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Οι οργανισμοί ενδέχεται να εξακολουθούν να επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες για άλλους σκοπούς. Πρέπει επίσης να παρέχουν στα υποκείμενα των δεδομένων πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της ένστασης.

Οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να έχουν πολιτικές για την αξιολόγηση των αντιρρήσεων. Αυτό καλύπτει τον χειρισμό των αντιρρήσεων, την αξιολόγηση των αντιρρήσεων και τη διατήρηση των αρχείων. Οι εταιρείες πρέπει επίσης να παρέχουν μια διαδικτυακή μέθοδο αντίρρησης.

Λήξη της Συμφωνίας

Voluum Οι πελάτες θα λάβουν έκπτωση 22% στην ετήσια συμφωνία τους. Αυτό είναι ανά VoluumΌροι & Προϋποθέσεις. Αυτή δεν είναι αποκλειστική προσφορά. Voluum Οι πελάτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αυτήν την προσφορά επικοινωνώντας VoluumΟμάδα Υποστήριξης Πελατών.

VoluumΟι Όροι και Προϋποθέσεις απαιτούν από τον πελάτη να δώσει Voluum ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή του/της. Αυτό περιλαμβάνει τη νομική μορφή της εταιρείας, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη. Voluum μπορεί να ζητήσει απόδειξη εξουσιοδότησης ανά πάσα στιγμή. Αν Voluum δεν είναι ικανοποιημένος με τις πληροφορίες του πελάτη, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να παράσχει Voluum Υπηρεσίες πλατφόρμας στον πελάτη.

Voluum μπορεί επίσης να αποφασίσει να τροποποιήσει Voluum χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγή του προγράμματος ή του προγράμματος χρέωσης. Αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν στην αρχή του επόμενου κύκλου χρέωσης. Για να τεθούν σε ισχύ αυτές οι αλλαγές απαιτείται αποδοχή από τον πελάτη. Voluum θα ειδοποιήσει τον πελάτη για τις αλλαγές εντός δύο εβδομάδων.

Voluum μπορεί επίσης να αποφασίσει να απενεργοποιήσει το πιστοποιητικό SSL εάν ο πελάτης χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό με παράνομο τρόπο. Το πιστοποιητικό SSL ισχύει για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κανέναν άλλο σκοπό.

Voluum θα ανανεώσει τη Συνδρομή εάν ο Πελάτης δεν ακυρώσει τη Συνδρομή μέχρι την ημερομηνία λήξης. Voluum μπορεί να τροποποιήσει τα προγράμματα χρέωσης και να προσφέρει εκπτώσεις στα Τέλη Συνδρομής. Voluum μπορεί επίσης να αποφασίσει να απενεργοποιήσει ή να αποκλείσει τον λογαριασμό του πελάτη. Ο πελάτης δεν θα έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα εάν ο λογαριασμός είναι αποκλεισμένος.

Η Voluum Η πλατφόρμα δεν περιέχει προϊόν αντίστροφης μηχανικής ή απομίμηση οποιουδήποτε άλλου προϊόντος. ο Voluum Η πλατφόρμα δεν προορίζεται για παράνομες δραστηριότητες, ξέπλυμα χρήματος ή διαφήμιση απαγορευμένων ουσιών.