0 Kommentarer

Voluum 22 % rabatt på årlig rabatt

Enten du er en eksisterende kunde, eller du bare vurderer å kjøpe et abonnement, bør du vite om Voluum's 22% rabatt på årlig rabatt. Voluum's 22% rabatt er kun tilgjengelig i en kort periode. Registrer deg nå!

Henvisningsgebyr

Ved hjelp av Voluumsitt henvisningsprogram kan du tjene penger ved å henvise andre brukere til programmet. Henvisninger er kvalifisert for 20 % livstidsprovisjon fra Voluum. Du kan også tjene delte provisjoner eller handlingsprovisjoner. Voluumsitt henvisningsprogram gir brukerne muligheten til å utvide sin tilknyttede markedsføringsvirksomhet, spore reklamekampanjer og koble til over 170 betalingsbehandlere.

Voluum tilbyr en engangsbonus i tillegg til 20 % livstidsprovisjon. Denne bonusen beregnes basert på antall nye kunder som registrerer seg hver måned. For eksempel, hvis du registrerer tre kunder til den årlige inngangsplanen, vil du motta $1764 i en engangsbonus.

Voluum lagrer og behandler personopplysninger om klienter i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Det engasjerer også tredjepartsleverandører for skytjenester, IT, hosting og andre relaterte tjenester. Voluum bruker en rekke allment aksepterte sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene til sine klienter. Men, Voluum kan ikke garantere at personopplysningene til kundene til enhver tid vil forbli sikre. Det er viktig å merke seg det Voluum vil kun beholde dataene til sine kunder i den perioden som er nødvendig for å oppnå det tiltenkte formålet.

Voluum kan endre prisene og funksjonene til sine produkter og tjenester når som helst. Voluum kan også endre driftsprosedyrene. VoluumEndringene kan ikke ha tilbakevirkende kraft og trer kun i kraft på datoen for offentlig kunngjøring.

If Voluum ikke betaler Henvisningsgebyret, er det Kundens ansvar å be om beløpet fra Voluum via PayPal eller en bankkonto. Kunden har ikke lov til å videreselge eller konkurrere med Voluum i alle typer annonseringssystem, inkludert Google Ads og Bing Ads.

Erstatningsansvar

Voluum vil ikke være ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av eller i forbindelse med leveringen av tjenestene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, feil, feil, utelatelser og andre feil. Men, Voluumsitt maksimale erstatningsansvar er begrenset til det beløpet kunden betaler for tjenestene. Dette ekskluderer gebyrer for tjenester levert eller bestilt av tredjeparter.

Voluum er ikke ansvarlig for uautorisert bruk eller misbruk av kontoen din. Voluum kan iverksette tiltak den finner nødvendig dersom Voluum finner ut at du har brutt vilkårene eller utgiverens vilkår og betingelser. Disse handlingene kan omfatte suspensjon eller oppsigelse av kontoen din og tjenestene.

Voluum er pålagt å kreve inn og betale skatt i forbindelse med tjenestene. Hvis kunden ikke betaler slike skatter, Voluum kan søke rettferdig lettelse i retten. Voluum kan også søke refusjon av rimelige advokathonorarer fra kunden. Voluum er registrert i USA. Det registrerte kontoret har gitt avkall på Haagkonvensjonen for forkynnelse i utlandet av rettsdokumenter.

Voluum er ikke ansvarlig for skader som kan følge av tilgjengeligheten annonseplass. Voluum er ikke ansvarlig for tap av annonseringstid som kan være forårsaket av andre faktorer Voluumsin kontroll, inkludert nettverksbrudd, popup-killere, nedetid og andre feil. Voluumsitt erstatningsansvar vil være begrenset til de som utelukkende skyldes Voluumsin uaktsomhet.

Voluum forbeholder seg retten til å endre vilkårene og prisene når som helst. Voluum vil varsle deg om slike endringer. Du kan ha rettigheter til å dekke kostnadene du har påløpt i forbindelse med enhver endring, men disse rettighetene er ikke eksklusive andre juridiske rettsmidler.

Rett til å motsette seg behandling av personopplysninger

Å protestere mot behandling av personopplysninger er en rettighet under EUs databeskyttelseslov, GDPR. Enkeltpersoner har rett til å protestere mot at en organisasjon behandler personopplysningene deres hvis de mener det ikke er forenlig med rettighetene deres. En enkeltperson eller en organisasjon kan protestere. De kan formidles muntlig eller skriftlig.

Retten til å protestere er underlagt visse vilkår. Det første vilkåret er at behandlingen må være nødvendig for et legitimt formål. Det andre vilkåret er at behandlingen skal være forholdsmessig. Behandlingen skal være transparent og skal ivareta den registrertes rettigheter. Du kan protestere mot alle personopplysninger som en organisasjon har, eller mot visse deler av informasjon.

Du bør forklare hvorfor du protesterer og hvorfor du vil at det skal stoppes når du gjør en innsigelse. Hvis du har bevis som støtter forespørselen din, bør du inkludere det.

Organisasjoner må gi deg rimelig tid til å svare på innsigelsen din. De må informere deg skriftlig hvis de trenger ytterligere tid til å behandle innsigelsen innen en måned etter at de mottok forespørselen. De må også forklare hvorfor de krever tilleggstiden.

Dersom en innsigelse er gyldig, må en organisasjon slutte å behandle personopplysningene. Organisasjoner kan fortsatt behandle personopplysninger til andre formål. De skal også gi de registrerte informasjon om resultatet av innsigelsen.

Bedrifter bør også ha retningslinjer for vurdering av innsigelser. Dette omfatter behandling av innsigelser, vurdering av innsigelser og journalføring. Bedrifter må også tilby en nettbasert metode for å protestere.

Oppsigelse av avtalen

Voluum kunder vil motta 22 % rabatt på årsavtalen. Dette er pr Voluumsine vilkår og betingelser. Dette er ikke et eksklusivt tilbud. Voluum kunder kan søke om dette tilbudet ved å kontakte Voluumsitt kundestøtteteam.

Voluumsine vilkår og betingelser krever at klienten gir Voluum nøyaktig informasjon om hans eller hennes virksomhet. Dette inkluderer klientens juridiske form, adresse og kontaktinformasjon. Voluum kan be om fullmaktsbevis når som helst. Hvis Voluum ikke er fornøyd med kundens informasjon, forbeholder den seg retten til å nekte å gi Voluum Plattformtjenester til klienten.

Voluum kan også velge å endre Voluum uten forvarsel. Dette kan inkludere endring av planen eller faktureringsplanen. Disse endringene trer i kraft ved starten av neste faktureringssyklus. Det kreves godkjenning fra kunden for at disse endringene skal tre i kraft. Voluum vil varsle klienten om endringene innen to uker.

Voluum kan også beslutte å deaktivere SSL-sertifikatet dersom klienten bruker sertifikatet på en ulovlig måte. SSL-sertifikatet er gyldig for hele planens løpetid. Sertifikatet kan ikke brukes til andre formål.

Voluum vil fornye Abonnementet dersom Kunden ikke kansellerer Abonnementet innen forfallsdatoen. Voluum kan endre faktureringsplanene og tilby rabatter på abonnementsavgifter. Voluum kan også bestemme seg for å deaktivere eller blokkere kundens konto. Klienten vil ikke kunne få tilgang til plattformen hvis kontoen er blokkert.

De Voluum Plattformen inneholder ikke et omvendt konstruert produkt, eller en imitasjon av noe annet produkt. De Voluum Plattformen er ikke ment for ulovlige aktiviteter, hvitvasking av penger eller reklame for forbudte stoffer.